اگر تنها ترین تنها شوم باز "خدا" هست او جانشین همه ی نداشتن هاست...دکتر علی شریعتی
نماز شب اول

چهار رکعت نماز ، در هر رکعت یک مرتبه حمد و پانزده مرتبه سوره ی توحید.
ثواب: علی (ع) فرمود : کسی که این نماز را بخواند ، خدای تعالی عطا کند به او ثواب راستگویان و شهدا و تمام گناهان او را بیامرزد و روز قیامت از رستگاران باشد.
نماز روز اول

این نماز دو رکعت است که در رکعت اول سوره ی حمد و سوره ی فتح و در رکعت دوم سوره ی حمد و هر سوره ای که خواست می خواند.نماز هر شب ماه مبارک رمضان

در هر شب دو رکعت نماز که در هر رکعت آن پس از حمد 3مرتبه سوره ی توحید را می خوانی و بعد از سلام می گویی:((سبحان من هو حفیظ لا یفعل سبحان من هو رحیم لا یعجل سبحان من هو قائم لا یسهو سبحان من هو دائم لا یلهو )) .

پس از آن تسبیحات چهارگانه را (( سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله والله اکبر ) هفت مرتبه بخوان و سپس بگو : (( سبحانک سبحانک سبحانک یا عظیم اغفرلی الذنب العظیم )) : پاکی تو پاکی تو پاکی تو ای بزرگ!گناه بزرگم را بیامرز.

پس ده مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر و ال علیهم السلام .

کسی که این دو رکعت نماز را بجا آورد. بیامرزد حق تعالی از برای او هفتاد هزار گناه.


نماز های مخصوصی برای هر شب ماه مبارک رمضان از امیرالمومنین (ع) روایت شده و ثوابهای زیادی برای هر شبی ذکر فرموده اند.این نمازهای مستحبی 2رکعت 2رکعت خوانده می شود و نشسته ام جایز است بخواند لکن ایستاده افضل است.

نماز شب دوم ماه مبارک رمضان

4رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره ی قدر .

ثواب : علی ( ع) فرمود : "خدا"ی تعالی تمام گناهان او را می آ مرزد و رزقش وسیع میشود و کفایت کرده می شود کار سالشنماز شب سوم ماه مبارک رمضان

2رکعت در هر رکعت بعد از حمد 50مرتبه سوره ی توحید.

ثواب:علی(ع) فرمود:هر کس این نماز را بخواند ندا کرده امی شود در قیامت به اینکه او آزاد شده ی "خدا"ست از آتش.نماز شب چهارم

هشت رکعت ، در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره ی قدر.
ثواب : علی ( ع )‌ فرمود : کسی که این نماز را بخواند ، بلند می گردد عمل او در این شب به عمل هفت پیغمبر از کسانی که رسانیده اند رسالات پروردگار متعال را.


نماز شب پنجم ماه مبارک رمضان

2رکعت در هر رکعت بعد از حمد 50مرتبه سوره ی توحید و بعد از سلام صد مرتبه صلوات .

ثواب : حضرت علی (ع ) فرمود : کسی که این نماز را بخواند روز قیامت مرا مزاحمت می کند بر در بهشت ( یعنی با من وارد بهشت می شود ) .


منبع : نمازهای مستحبی  از عباس عزیزی ، ناشر : ستاد اقامه ی نماز


در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی(ره) آمده هر که در هر شب ماه رمضان این دعا را بخواند آمرزیده شود گناهان 40ساله ی او:

((اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و افترضت علی عبادک فیه الصیام صل علی محمد و آل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام واغفرلی تلک الذنوب العظام ,فانه لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام.))

("خدا"یا پروردگار ماه رمضانی که فرو فرستادی در آن قرآن را و واجب کردی بر بندگانت در آن روزه را بر محمد و آل محمد درود فرست و زیارت خانه ات را در این سال و در هر سال نصیب من فرما و برایم بیامرز گناهان بزرگی را جز تو نیامرزد ,ای بخشاینده ای دانش بی پایان.)

شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟                             طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟

گویند "خدا"جمله گناهت بخشد                              او بخشد و من از این خجالت چه کنم؟

(کتاب ادعیه ی مخصوص ماه مبارک رمضان,آموزشگاه شهید صدوقی)


نماز شب ششم ماه مبارک رمضان

4رکعت ,در هر رکعت بعد از حمد سوره ی تبارک.

ثواب:علی (ع) فرمود:کسی که این نماز را بخواند مثل آن است که مصادف با شب قدر شده باشد


نماز شب هفتم ماه مبارک رمضان

4رکعت در هر رکعت بعد از حمد 13مرتبه سوره ی قدر.

ثواب:علی(ع)فرمود:"خدا"وند بنا کند از برای او در بهشت عدن قصری از طلا و در امان "خدا" باشد تا ماه مبارک رمضان مثل همین ماه(یعنی سال آینده).


نماز شب هشتم ماه مبارک رمضان

2رکعت در هر رکعت بعد از حمد 10مرتبه سوره ی توحید و بعد از نماز 1000مرتبه ((سبحان الله))بگوید.

ثواب:علی (ع)فرمود:هر کس که این نماز را بخواند هشت در بهشت به روی او باز می شود از هر دری که می خواهد داخل شود.

نماز شب نهم

شش رکعت ، بین نماز مغرب و عشا . در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه آیه الکرسی و بعد از نماز پنجاه مرتبه صلوات.
ثواب : علی (ع) فرمود : ملائکه عمل او را بالا می برند مثل عمل راستگویان و شهدا و صالحین.نماز شب دهم

بیست رکعت ، در هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه سوره ی توحید.
ثواب : علی ( ع ) فرمود : خدای تعالی رزق او  را توسعه می دهد و از رستگاران می باشد.نماز شب یازدهم

دو رکعت ، در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره ی کوثر.
ثواب : علی (ع) فرمود : کسی که این نماز را بخواند در آن روز گناه نمی کند اگرچه شیطان کوشش خود را بکند.
نماز شب دوازدهم

هشت رکعت ،‌‌ در هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه سوره ی قدر.
ثواب : علی (ع) فرمود : خدای تعالی به او ثواب شکر کنندگان را عطا کند و روز قیامت از رستگاران می باشد.


نماز شب سیزدهم ماه مبارک رمضان

4رکعت در هر رکعت بعد از حمد 25مرتبه سوره ی توحید.

ثواب:علی(ع) فرمود:عبور کند بر صراط مثل برق جهنده.نماز شب چهاردهم


6رکعت در هر رکعت بعد از حمد 30مرتبه سوره ی زلزلت.

ثواب:علی(ع) فرمود:هر کس بخواند "خدا"ی تعالی آسان گرداند برای او جان کندن را و سوال منکر و نکیر را.نماز شب پانزدهم


4رکعت در دو رکعت اول بعد از حمد 100مرتبه توحید در دو رکعت دوم بعد از حمد 50مرتبه توحید.

ثواب:علی(ع) فرمود:هر کس بخواند عطا کرده می شود به او چیزی را که نمی داند او را مگر "خدا".نماز شب شانزدهم


12رکعت در هر رکعت بعد از حمد 12مرتبه سوره ی تکاثر.

ثواب:علی (ع) فرمود:هر کس بخواند از قبر خارج می شود در حالی که خوشحال است و ندا می کند به شهادت((ان لا اله الا الله))تا اینکه وارد قیامت شود پس امر می شود او را به بهشت برند.نماز شب هفدهم


دو رکعت در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه سوره ی توحید و در رکعت دوم بعد از حمد 100مرتبه سوره ی توحید و بعد از سلام 100مرتبه ((لا ال الا الله)).

ثواب:علی(ع) فرمود:هر کس بخواند عطا داده می شود به او ثواب هزار هزار حج و هزار جهاد.نماز شب هجدهم


4رکعت در هر رکعت بعد از حمد 25مرتبه سوره ی کوثر.

ثواب:علی(ع) فرمود:هر کس بخواند بشارت می دهد او را ملک الموت به اینکه "خدا"ی تعالی راضی است.نماز شب نوزدهم

پنجاه رکعت ، در هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره ی زلزلت ( بنا بر قولی یک مرتبه ) .
ثواب : علی (ع)‌ فرمود : هر کس بخواند ملاقات می کند خدا را مثل کسی که صد حج و صد عمره بجا آورده باشد و سایر اعمال او را ایضا قبول می کند.

نماز شب بیستم

هشت رکعت ،‌در هر رکعتی بعد از حمد هر سوره ای که بخواهی بخوانی یک مرتبه.
ثواب : علی (ع)‌ فرمود : هر کس بخواند ، می آمرزد خدا گناه گذشته و آینده اش .
نماز شب بیست و یکم

مثل شب بیستم است.
ثواب : فرمود : گشوده می شود از برای او درهای آسمان.
نماز شب بیست و دوم

مثل شب بیستم است .
ثواب : علی (ع) فرمود : داخل بهشت شود از هر دری بخواهد.


نماز شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

8رکعت در هر رکعتی بعد از حمد هر سوره که می خواهی بخوانی 1مرتبه.

ثواب:علی(ع) فرمود:گشوده شود از برای او درهای آسمان


نماز شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

مثل شب بیست و سوم است.

ثواب:علی(ع) فرمود:هر کس بخواند مثل کسی است که حج و عمره نموده است.نماز شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان


8رکعت در هر رکعت بعد از حمد 10مرتبه سوره ی توحید.

ثواب:علی(ع) فرمود:هر کس بخواند نوشته می شود از برای او ثواب عابدین.نماز شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان


8رکعت در هر رکعت بعد از حمد 1سوره.هر سوره ای که باشد.

ثواب:فرمود گشوده می شود از برای او درهای آسمان.نماز شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان


4رکعت در هر رکعت بعد از حمد سوره ی تبارک و اگر حفظ ندارد 25مرتبه سوره ی توحید را بخواند.

ثواب:علی(ع) فرمود:هر کس بخواند "خدا" گناهان او و پدر و مادرش را می آمرزد.نماز شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان


6رکعت در هر رکعت بعد از حمد 10مرتبه آیه الکرسی و 10مرتبه سوره ی کوثر و10مرتبه سوره ی توحید را بخواند و صلوات بفرستد و در قولی 100مرتبه صلوات بفرستد.

ثواب:علی(ع) فرمود:"خدا" گناه او را بیامرزد.نماز شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان


2رکعت در هر رکعت بعد از حمد 25مرتبه سوره ی توحید.

ثواب:علی(ع) فرمود:هر کس بخواند از مرحومین حساب شده و نامه ی عمل او را به اعلی علیین می برند.نماز شب سی ام ماه مبارک رمضان


12رکعت در هر رکعت بعد از حمد 25مرتبه سوره ی توحید و بعد از سلام 100مرتبه صلوات.

ثواب:علی(ع) فرمود: ختم می کند "خدا"ی تعالی از برای او به رحمت.نماز شب آخر ماه مبارک رمضان


10رکعت در هر رکعت حمد 1مرتبه و سوره ی توحید 10مرتبه و بگوید در رکوع و سجود 10مرتبه((سبحان الله والحمدالله ولا اله الا الله والله اکبر))

بعد از هر دو رکعت تشهد بخواند و سلام بدهد و چون از تمام در رکعت فارغ شد و سلام داد 1000مرتبه استغفار بگوید و بعد از استغفار سر به سجده گذارد و بگوید:

((یا حی و یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا رحمن الدنیا و الآخره و رحیمهما یا ارحم الراحمین یا اله الاولین و الآخرین اغفرلنا ذنوبنا و تقبل منا صلواتنا و صیامنا و قیامنا))